به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی توزیع سمنان، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان از انعقاد قرارداد با ۳۴ شرکت و واحد صنعتی برای جلب مشارکت و همکاری مولدهای خود تامین خبر داد.

مهندس سید محمد حسینی نژاد بیان داشت: براساس پیش بینی های صورت گرفته و نیاز به تولید مولدهای خود تامین مقیاس کوچک در ساعات اوج بار درماه های تیر و مرداد، نسبت به شناسائی و هماهنگی با شرکت هائی که دارای مولد برق هستند اقدام شده و عقد قرارداد شده است.

وی با اشاره به این که توان تفاهم شده برای تولید برق در پیک بار حدود ۱۵٫۵ مگاوات است گفت: براساس قراردادهای منعقده، واحدهائی که دراین بخش همکاری می کنند، وفق مقررات از تسهیلات صنعت برق بهره مند می شوند.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: برای ساختمان های اداری شرکت توزیع برق استان نیز مولدهای برق اضطراری تهیه شده و در ساعات پیک بار روز که شاهد رشد فزاینده مصرف انرژی هستیم و همچنین در مواقع لزوم، در مدار قرار می گیرند.