آخرین لیست قیمت ترانسفورماتور شهریور ۹۷

لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت
ردیف قدرت ترانسفورماتور واحد قیمت (ریال(
۱ ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۳۹۸۳۸۰۰۰
۲ ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۰۲۸۰۴۰۰۰
۳ ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۴۴۴۳۴۰۰۰
۴ ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۰۰۰۸۷۰۰۰
۵ ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۵۸۴۷۶۰۰۰
۶ ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۹۶۵۷۹۰۰۰
۷ ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۴۴۰۹۶۳۰۰۰
۸ ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۵۱۴۳۶۴۰۰۰
۹ ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۶۰۵۷۴۱۰۰۰
۱۰ ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۷۴۶۹۵۶۰۰۰
۱۱ ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۹۵۵۷۷۷۰۰۰
۱۲ ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۱۲۹۷۹۲۰۰۰
۱۳ ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۲۷۶۴۵۹۰۰۰
۱۴ ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۵۲۱۲۷۶۰۰۰
۱۵ ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۷۰۶۳۴۰۰۰۰
۱۶ ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۱۷۸۹۰۰۰۰۰
۱۷ ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۵۵۵۰۷۰۰۰۰

 

 

 

 

با توجه به نوسان شدید قیمت ها در روزهای اخیر ، لیست قیمت ترانس به روز رسانی می گردد. توجه کنید شما می توانید از بالاترین تخفیف در خرید ترانسفورماتور ها استفاده کنید. کد تخفیف TRANSOFF برای ارائه به واحد فروش یا سفارش از سایت مادنیرو یا ایران لاله زار را یادداشت بفرمایید. درصد تخفیف فوق فقط از برترین نماینده فروش تولیدکنندگان ترانسفورماتور شرکت مادنیرو  قابل ارائه است.

برای دانلود آخرین لیست قیمت ترانسفورماتور منتشر شده در تیرماه۱۳۹۷ ترانسفورماتور روغنی کم تلفات کلیک کنید.